Living-Together

Because dogs deserve better

Mijn visie en werkwijze:

Mijn visie: Wat naar mijn mening de sleutel is voor een goed werkende relatie tussen hond en eigenaar is een goede band zodat beide plezier hebben in de wandelingen, maar ook in alle andere momenten samen. Door een goede connectie en begrip voor de behoeftes en het gedrag van uw hond zult u een band creëren die op vertrouwen en wederzijds respect gebouwd is waardoor u samen alles voor elkaar kunt krijgen.

Onze hond doet zoveel moeite om ons te begrijpen, daarom is het aan ons om te proberen onze hond te begrijpen. Dit ga ik u leren door middel van de het leren lezen van de lichaamstaal van uw hond. Als je elkaar begrijpt is er zoveel meer mogelijk! En dit maakt het leven zoveel malen leuker en makkelijker.


Wat mij onderscheid van de meeste hondentrainers en gedragsdeskundigen is het kijken naar de behoeftes van de hond en het gebruiken van zijn natuurlijke instincten. De gemoedstoestand van de hond staat hoog in het vaandel, ik vind het belangrijk goed te kijken naar wat de hond nodig heeft. 

De meeste trainingen zijn gebaseerd op wat wij willen, er is nauwelijks oog voor de behoeftes van de hond, wat vaak de oorzaak is van stress waardoor weer probleemgedrag ontstaat wat dan dominantie wordt genoemd. In mijn ogen bestaat dominantie niet onder honden en moet je verder zoeken naar de echte oorzaak. Ik doe dan ook niet aan symptoombestrijding maar probeer de achterliggende oorzaak te achterhalen. Dit duurt ooit langer maar is ook een veel grotere garantie dat het gedrag niet terugkomt.

Probleemgedrag word namelijk meestal veroorzaakt door stress of angst, en wij die continu controle willen hebben over alles of, het de hond zelf (onbewust) aanleren.


Het is belangrijk dat de hond zelf leert beslissingen te maken. Door middel van oefeningen werken we aan het zelfvertrouwen van de hond zodat hij ook de juiste beslissingen leert maken. Dit resulteert in fijne en rustige wandelingen met uw hond, zonder veel spanningen, maar met leuke momentjes waar u beide van geniet en u niet de hele dag uw hond  hoeft te “corrigeren”.

Een hond die zich op zijn gemak voelt, is veel beter in staat te leren. Daarom is het belangrijk dat u en de hond zich prettig voelen op deze momenten. Te veel trainingen gaan gekoppeld met stress en dwang, de hond moet presteren, waardoor hij zich niet prettig zal voelen en een lopende tijdbom kan worden die "ineens"afgaat.

 

Hoe: Mijn gedrags-consults en trainingen zijn allemaal gebaseerd op de benadering van honden volgens de richtlijnen volgens die van de PDTE met mijn eigen draai hieraan. Dit houdt in een natuurlijke en positieve benadering van de hond, waar het welzijn van de hond voorop staat. Alles wat ik doe gebeurd zonder correcties of dwangmiddelen en er wordt zo min mogelijk stress veroorzaakt bij de hond. 

Dit gebeurd door een positieve benadering van de hond door middel van vertrouwen en het gebruiken van zijn natuurlijke instincten, de hond zijn taal te leren begrijpen en te gebruiken, en voldoen aan de behoeftes van de hond middels inzicht in zijn natuurlijke gedrag.


Een hond moet een hond kunnen zijn, en deze hebben net als wij behoeftes! 

Pas als wij deze respecteren, zal de hond jou respecteren en krijg je een band samen die ik iedereen toewens.

        

       


           


        


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Opbellen
E-mail