Living-Together

Because dogs deserve better

Gedragsbegeleiding, hoe? en nazorg!

Ik bied gedragsbegeleiding aan via de nieuwste inzichten en wetenschappen.

Waarvoor bieden wij gedragsbegeleiding? Eigenlijk voor alles wat voor u, uw omgeving of voor uw hond een probleem is. Dit kan van alles zijn, denk aan trekken aan de lijn, binnenplassen of uitvallen naar andere honden of mensen.


Ik probeer altijd de oorzaak van het gedrag te achterhalen, in veel gevallen worden problemen veroorzaakt door stress en moeten we kijken wat de achterliggende oorzaak is. Dit kan pijn zijn, maar ook angst, verkeerd aangeleerd gedrag of instinctief gedrag. Om het probleem op te kunnen lossen is daarom belangrijk dat ik een duidelijk beeld heb van het probleem. Het doel van het Intake-gesprek is dan ook het achterhalen van de oorzaak door naar het complete plaatje te kijken: achtergrond, eventueel voorgevallen situaties, maar ook bijvoorbeeld voeding of lichamelijke gebreken.

Voor het Intake-gesprek wordt een vast bedrag van €120,- (excl. reiskosten) gerekend en is niet aan tijd gebonden. U kunt hier dan ook alles vragen wat in u opkomt zodat u goed op de hoogt bent van mijn werkwijze en ik zoveel mogelijk informatie heb over het probleem zodat ik een realistisch plan kan opzetten. 

In veel gevallen wordt het gedrag indirect aangepakt doordat we veel doen aan stress-reductie en werken aan het zelfvertrouwen van de hond. Door oefeningen werken we aan de band tussen u en uw hond en zorgen we dat de hond meer vertrouwen heeft in u, de omgeving en zichzelf. Waar veel collega's werken aan een "gehoorzame hond" leg ik vooral de focus op een onafhankelijke hond die zichzelf in iedere situatie kan redden. Ongewenst gedrag wordt vooral genegeerd en gewenst gedrag beloont. Indien nodig wordt het gedrag bijgestuurd op een begrijpelijke en leuke manier voor de hond waarbij de gemoedstoestand van de hond en uw band onderling het uitgangspunt is. 

Ik werk altijd zonder dwang en repressiemiddelen, maar op een positieve manier waar rekening wordt gehouden met de instincten en natuurlijke behoeftes van de hond. Het komt er vaak op neer dat wijzelf de meeste aanpassingen moeten maken waardoor de hond zich begrepen voelt, fijner in zijn vel zit en minder probleemgedrag vertoont. Ik ga u daarom helpen inzien wat normaal instinctief gedrag is en hoe we hier gebruik van kunnen maken, of hoe we dit kunnen bij sturen indien nodig. Ook ga ik u leren de lichaamstaal van uw hond beter te begrijpen en leren hoe u hier gebruik van kunt maken tijdens het communiceren met elkaar!

Ik werk niet met een quick-fix, maar door de oorzaak van het probleem aan te pakken. Dit duurt ooit iets langer maar is een grotere garantie dat het gedrag niet terugkomt. Ook levert het minder stress of frustratie op dan wanneer je de hond gaat corrigeren voor gedrag wat voor hem normaal of aangeleerd is. Omdat dit ooit wat meer tijd kost worden er meestal meerdere afspraken gepland met enkele weken ertussen (afhankelijk van het probleem en de vooruitgang) en stopt mijn begeleiding ook pas wanneer het probleem is verholpen.  

Tussentijds ben ik altijd kosteloos te bereiken voor vragen of bijsturing omdat ik het heel belangrijk vind dat u ten aller tijde bij mij terecht kan. U staat er dus nooit alleen voor!

Opbellen
E-mail